Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Ladda hem Opti

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AC

Aktiefond

Nya Tillväxtmarknader

KOSTNAD

Medelhög

RESULTAT

Ej tillförlitligt

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Uppfyllda

KOSTNAD

Medelhög

RESULTAT

Ej tillförlitligt

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Uppfyllda

ÅRLIG AVGIFT?

?

2,25 %

RÖRLIG AVGIFT ?

?
1 ÅR
3 ÅR
5 ÅR

FONDEN GAV

50,9 %

47,2 %

50,6 %

Efter avgifter

BORDE HA GETT

7,4 %

16,3 %

27,9 %

Givet sin risk

?

Missvisande index

Den här fonden jämförs med ett index som inte verkar motsvara vad fonden investerar i. En jämförelse riskerar därför att se bättre, eller sämre, ut än verkligheten.

Läs mer
?

UCITS-FOND?

Ja

?

EJ FOND-I-FOND?

Ja

?

STORLEK ÖVER 1 MILJARD SEK?

Ja

?

ÅTERINVESTERANDE?

Ja

?

ENBART FASTA AVGIFTER?

Ja

?

RISK & MÖJLIGHET

1
2
3
4
5
6
7

Låg

Hög

OM FONDEN

Den här fonden ger dig en prisvärd och diversifierad exponering mot de nya tillväxtmarknaderna i världen. Den innehåller noterade aktier utgivna av företag i unga ekonomier med hög tillväxtpotential och ibland starkt råvaruberoende, som t.ex. Kuwait, Argentina och Nigeria. Fonder i den här fondkategorin är typiskt sett dyra att äga, men den här är bland de billigaste.

Om kategorin

Vill du se alternativ
till den här fonden?