Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
 • Nödvändiga cookies
  Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
 • Facebook
  Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
 • Google
  Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Resultat och dess betydelse

Opti ger en översikt av hur fonden presterat jämfört med sitt index. Vi bedömer också om resultatet verkar verkar vara pålitligt eller inte, dvs om det beror på slumpen (tur/otur) eller konsekvent agerande (skicklighet). Det är speciellt viktigt att förstå två saker:

 1. Omdömet säger hur fonden presterat jämfört med sitt index. Det är alltså en jämförelse med något som är likt fonden, inte en jämförelse med hela marknaden.
 2. Det innebär även att en fond som gått minus kan klassas som bra, så länge den gått ungefär lika bra eller bättre än sitt index.

Är det ett vettigt sätt att bedöma kvalitén på en fond? Ja utan tvekan, anser vi. För om en fond går upp eller ner beror främst på hur marknaden som fonden investerar i utvecklas, inte på förvaltarens skicklighet. Så när din svenska aktiefond minskar i värde beror det troligen inte på att du har en dålig förvaltare utan snarare på att den svenska börsen, av någon gåtfull anledning, fallit. Som man säger: ”Tidvattnet lyfter alla båtar” – något som är speciellt sant för fonder. Eller sänker alla båtar, för den delen.

Hur vi räknar

Den vänstra siffran är helt enkelt utvecklingen i procent för fonden under den valda tidsperioden. Den högra siffran är utvecklingen i procent för fondens index. Opti räknar dock om indexets utveckling baserat på vilken risk fonden tagit relativt indexet. Resultatet blir att en fond som tagit en högre risk än sitt index även har krav på sig att prestera bättre än sitt index (och vice versa). Omdömet i ord baseras på denna uträkning för en tidsperiod på tre år.

Möjliga omdömen

Alla fonder i en fondkategori får ett av tre omdömen (givet att vi har data för dem):

 1. Mycket bra: Fonder som presterat bättre än sitt omräknade index.
 2. Bra: Fonder som presterat ungefär som sitt index. Opti bedömer dessa som bra då forskning visar att indexnära fonder ger bäst resultat över tid.
 3. Dåligt: Fonder som gått märkbart sämre än sitt omräknade index.

Utöver dessa omdömen säger vi även om resultatet (relativt index) är pålitligt eller opålitligt, och därmed om vi tror att det kommer upprepas eller inte. Det kommer vi fram till genom att beräkna om resultatet beror på bara ett fåtal stora händelser eller många mindre/medelstora. För om ett fåtal större avvikelser från index gett fonden sitt resultat så är det mer troligt att det beror på slumpen (tur/otur). Men om resultatet beror på många, konsekventa avvikelser från index så är det mer troligt att det beror på förvaltarens skicklighet (aktiva fonder) eller en bra fondkonstruktion (indexfonder). Sådan pålitlighet är även mer trolig att upprepas.

En fond som sjunkit i värde kan klassas som ”bra”

En fonds omdöme baseras som sagt på hur fonden presterat relativt sitt riskomräknade index. Om en fonds resultat som helhet ligger på plus eller minus påverkar alltså INTE dess omdöme. Det betyder att en fond som gått minus kan klassas som bra om den gått mindre minus än sitt index. Det betyder även att en fond med ett mycket positivt resultat kan klassas som dålig om den inte gått upp lika mycket som den borde, åter igen relativt sitt index.