Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Ladda hem Opti

Historisk avkastning

Simulerad för alla Opti-portföljer. Från 1970 till idag.


Portfölj:

Sedan:


Om du investerade 100 000 kr 2010 hade det varit värt 0 kr idag

Investerat belopp

Portföljen startades november 2017

Utveckling per år

Avkastningen för varje portfölj bygger på sammanviktad avkastning för fem tillgångsslag (aktier, nominella statsobligationer, krediter, reala statsobligationer och råvaror) representerade av olika marknadsindex. Tidsserierna representerar vår bästa uppskattning av hur hög avkastning en eventuell investering i Opti 1-9 hade kunnat ge historiskt. Avkastningen är efter avgifter, men före inflation (det är alltså ”nominell avkastning”). Tre faktorer som påverkat den historiska simulerade avkastningen positivt är uppgången på världens börser, fallande långa räntor och högre korta räntor i Sverige jämfört med i andra utvecklade länder.