Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avvaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Ladda hem Opti

Normal portfölj

Normal portfölj

Alla våra portföljer är skapade med hållbarhet i åtanke. Vi vill att fonderna ska ställa krav på att bolagen de investerar i arbetar med etik, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) samt begränsar sin negativa påverkan på miljön och den globala uppvärmningen.

Fonderna väljer aktivt bort bolag som huvudsakligen tjänar pengar på försäljning av tvivelaktiga produkter som till exempel vapen och tobak, och vissa av dem väljer specifikt in bolag de anser vara bättre från ett hållbarhetsperspektiv. Flera av fonderna bedriver också ett aktivt påverkansarbete mot en mer hållbar riktning i bolag där de är investerade.

Detta är våra mest diversifierade portföljer med högst förväntad avkastning.

Normal portfölj

Extra hållbar

I våra extra hållbara portföljer tar vi ytterligare ett steg för att göra särskilt hållbara fondval och inkluderar även internationella, valutasäkrade gröna obligationer. Dessa kan ses som utlåning med fast ränta till miljöanknutna projekt i olika former. Vi höjer alltså hållbarhetskraven på fonderna inom de existerande tillgångsslagen ytterligare och introducerar gröna obligationer som ett nytt tillgångsslag.

Nackdelen med dessa portföljer är att räntefonderna är något mindre diversifierade, vilket minskar förutsägbarheten.

Normal portfölj

Maximalt hållbar

I våra maximalt hållbara portföljer gör vi samma särskilt hållbara fondval som i våra extra hållbara portföljer och inkluderar gröna obligationer. Dessutom är de så fossilfria som möjligt. Vi har helt uteslutit råvaror som tillgångsslag och därigenom minskat exponeringen mot exempelvis olja, gas och metaller.

Nackdelen är dock att portföljen får en lägre grad av diversifiering och en något sämre förväntad avkastning.

Investera
hållbart

Investera efter dina värderingar
– i samma smarta app.

Smart portfölj

För en bättre värld

Ett hållbart sparande gör världen bättre och är något som många värdesätter, inte minst vi på Opti. Därför väljer vi att rekommendera dig fonder som använder olika hållbarhetskriterier för de bolag vars värdepapper de placerar i.

Vad innebär hållbart sparande?Hållbart sparande i fonder kallas också för ESG (Environmental, Social and Governance), och bedömer fonderna utifrån miljöpåverkan, socialt ansvar och ägarstyrning. Det innebär till exempel att fonderna aktivt väljer bort bolag som är involverade i produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen.

Fonderna undviker dessutom att investera i bolag som bryter mot kränkningar av de internationella normerna kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Investera hållbart
Miljö
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Investera efter dina värderingar

Investera efter dina värderingar

Alla Opti:s portföljer är hållbara så långt som vi tycker är rimligt. Utgångspunkten är att inkludera samtliga tillgångsslag som bedöms viktiga för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risknivån i portföljen.

Om du vill så kan du dock välja att ditt sparande hos oss ska vara extra hållbart. I våra mest hållbara portföljer exkluderar vi råvaror och de är även fossilfria så långt det går.

Normal portfölj
Normal portfölj

Alla fonder i våra portföljer tar hänsyn till hållbarhet. De ställer bland annat krav på att bolagen de investerar i arbetar med etik, sociala frågor och bolagsstyrning samt begränsar sin negativa påverkan på miljön.

Läs mer
Extra hållbar
Extra hållbar

I våra extra hållbara portföljer gör vi särskilt hållbara fondval och inkluderar även internationella gröna obligationer. Förenklat kan dessa ses som utlåning till miljöanknutna projekt i olika former.

Läs mer
Normal portfölj
Maximalt hållbar

Våra maximalt hållbara portföljer är fossilfria. I dem har vi helt uteslutit råvaror, gjort särskilt hållbara fondval samt inkluderat gröna obligationer.

Läs mer
Normal
Normal
Extra
Extra
Max
Max
Miljöaspekter viktiga vid val av fonder
Sociala aspekter viktiga vid val av fonder
Bolagsstyrningsaspekter viktiga vid val av fonder
Väljer bort kärnvapen, minor & kemiska vapen
Gröna obligationer X
Väljer bort råvaror X X

Koldioxidavtryck

Här visas koldioxidavtrycket för Opti:s normala portföljer och extra hållbara portföljer jämfört med snittet (index) för globala aktiefonder (ACWI).

Globalt Aktieindex
31,4
Opti Normal
9,8
Opti Extra & Max
3,7

Mätt i ton CO₂e per MSEK intäkter.

Faktum är att alla våra rekommenderade portföljer har lägre koldioxidavtryck än ett motsvarande globalt aktieindex, t.ex. MSCI All Country World Index. Miljöpåverkan från Opti:s mest hållbara portföljer är dessutom i snitt endast drygt en åttondel av aktieindexets.