Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Artiklar

Lämna din e-post så meddelar vi dig när det finns nya artiklar att läsa.

Skickat!

Nu behöver du bara bekräfta det mail som vi skickat till dig så hör vi av oss.

Ladda hem Opti

Integritetspolicy för Opti

Vi tycker att personlig integritet är viktigt. Och inte bara sådär ”ledningen har sagt att vi måste säga det” – utan viktigt på riktigt. Därför har vi skapat det här dokumentet i vilket vi förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan nyttja dessa.

Vi hoppas det ska ge en tydlig bild av vilken data vi använder så att du ser våra ledstjärnor: vi samlar bara in det vi behöver för att hjälpa dig med din ekonomi, vi sparar det inte längre än vi behöver och vi säljer aldrig, aldrig personuppgifter till någon annan. As simple as that.

Om du sedan har fler frågor om integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss på personuppgifter@opti.se!

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det vill säga, vem är det som är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in? Det är vi, alltså:

Optise AB, org. nr. 556989-9932, (”Opti” eller helt enkelt ”vi”)
Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm

Opti:s personuppgiftsansvar

Opti är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du ingår ett avtal med oss om någon av våra tjänster, eller som du senare lämnar i dessa tjänster.

Om du startar ett sparande med oss så behöver vårt depåförande institut Fondab AB (”Fondab”) vissa personuppgifter för att öppna en depå. Fondab är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som finns i deras backoffice-system. Opti är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Fondab och behandlar personuppgifterna i enlighet med Fondabs instruktioner.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster så är det den här informationen som vi får av dig. Vi får den antingen direkt (t.ex. genom att du skriver in den) eller indirekt (t.ex. genom att du ber oss att hämta den).

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgift Syftet med behandlingen Varför är behandlingen nödvändig? (Laglig grund)
Personnummer Identifikation och upprättande av avtal. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Email-adresser Skicka information om våra tjänster till icke-användare av vår app. Samtycke.
Person-, och kontaktinformation (övrig) Upprättande av avtal och kommunikation om våra tjänster. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Information om ditt sparande Leverera våra tjänster till dig. Fullgörande av avtal.
Svar på frågor om kundkännedom Utföra nödvändiga kontroller, upprätta dokumentation samt spara denna enligt gällande lagstiftning. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Information om hur du interagerar med Opti Förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Fullgörande av avtal och andra berättigade intressen (intresseavvägning).
Enhetsinformation Förbättra vår marknadsföring. Förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Fullgörande av avtal och andra berättigade intressen (intresseavvägning).

Vilka kan vi dela din information till?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter, varken idag eller i framtiden. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidarebefordras eller på annat sätt användas för andra syften än dem som vi informerar dig om.

Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamålen som vi har informerat dig om har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, se listan över sådana utvalda parter nedan. Vi vidtar i dessa fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Fondab

Om du väljer att öppna ett portföljspar hos oss ingår du samtidigt ett avtal om att öppna en depå hos vårt depåförande institut Fondab. Fondab kommer då att få tillgång till de personuppgifter som enligt avtalet mellan dig och Fondab krävs för att öppna en depå hos dem.

Statens personadressregister (SPAR)

Vi kontrollerar dina personuppgifter mot Statens personadressregister (SPAR) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Amazon Web Services (AWS)

Vi hyr våra servrar hos Amazon Web Services (AWS). Alla personuppgifter om dig som vi behandlar för tjänsterna lagras alltså där, ungefär som att det vore våra egna servrar.

Mailchimp och Mailgun

För att kunna göra mailutskick så använder vi dessa tjänster, som då behöver din email-adress.

Mixpanel och Appsflyer

För att kunna utföra vissa delar av våra tjänster till dig samt förbättra våra produkter så använder vi dessa tjänster. Hos dem lagras information om ditt sparande samt hur du använder tjänsterna, t.ex. appen. Informationen görs extra säker genom pseudonymisering vilket betyder att den inte kan kopplas till dig utan ytterligare information från andra system.

Google och Facebook

För att kunna göra viss annonsering samt genomföra viss mätning av hur våra tjänster används så använder vi Facebook samt Google. Ingen data rörande dig eller ditt sparande delas utan bara data för att kunna identifiera enheten du använder tjänsten från samt hur.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst i Sverige och EU/EES. I vissa fall behandlas dina personuppgifter i ett tredje land, framförallt USA. I dessa fall vidtar vi alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi brukar bland annat se till att datan är pseudonymiserad eller anonymiserad så att den inte kan kopplas till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller så länge det krävs enligt lag. Vi har interna rutiner för gallring av personuppgifter för att försäkra att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt.

Du har rätt till att få se, rätta och radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kunna spara ner din data, att begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Mer konkret innebär detta att du har rätt att:

Använder ni cookies?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en bättre användarupplevelse.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här: www.opti.se/cookies

Klagomål?

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagen så vill vi såklart att du berättar det för oss. Hör då bara av dig till personuppgifter@opti.se. Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, för mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.