Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
  • Innehåll

Integritetspolicy för Opti

Personlig integritet är viktigt, och det är inte bara något vi säger för att vi måste – det är viktigt på riktigt. Därför har vi skapat det här dokumentet där vi förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan använda dessa.

Vi hoppas det här ska ge en tydlig bild av vilken data vi använder och hur. Vi samlar bara in det vi behöver för att hjälpa dig med din ekonomi, vi lagrar ingenting längre än vi behöver och vi säljer aldrig personuppgifter till någon annan.

Om du har frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på personuppgifter@opti.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi samlar in. Och vi är:

Optise AB, org. nr. 556989-9932, (”Opti” eller helt enkelt ”vi”)
Vasagatan 15, 111 20 Stockholm

Optis personuppgiftsansvar

Opti är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du ingår ett avtal med oss om någon av våra tjänster, eller som du senare lämnar i dessa tjänster.

Om du startar ett sparande med oss så behöver även vårt depåförande institut Fondab AB (”Fondab”) vissa personuppgifter för att öppna en depå. Fondab är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som finns i deras system. Opti är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Fondab och behandlar personuppgifterna i enlighet med Fondabs instruktioner.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster är det den här informationen vi får av dig. Vi får den antingen direkt (t.ex. genom att du skriver in den) eller indirekt (t.ex. genom att du ber oss att hämta den).

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgift Syftet med behandlingen Varför är behandlingen nödvändig? (Laglig grund)
Personnummer Identifikation och upprättande av avtal. Fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, och samtycke.
E-postadresser Skicka information om våra tjänster till icke-användare av vår app. Samtycke.
E-postadresser Skicka nödvändig information till dig som kund, t.ex. årsbesked. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Person-, och kontaktinformation Tillämpning av specifika rabatter genom samarbetsavtal. Samtycke.
Person-, och kontaktinformation (övrig) Upprättande av avtal och kommunikation om våra tjänster. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Information om ditt sparande Leverera våra tjänster till dig. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Svar på frågor om kundkännedom Utföra nödvändiga kontroller, upprätta dokumentation samt spara denna enligt gällande lagstiftning. Fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
Information om hur du interagerar med Opti Förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Fullgörande av avtal och berättigat intresse (intresseavvägning).
Telefonnummer, kontaktuppgifter, information om ditt sparande Genom inspelning av telefonsamtal fullgöra avtalsförpliktelser, kvalitetssäkra tjänster, samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Fullgörande av avtal och berättigat intresse (intresseavvägning).
Kontaktuppgifter, kontouppgifter Kommunikation med och utbetalningar till personer som inte är kunder eller användare. Berättigat intresse (intresseavvägning).
Enhetsinformation Förbättra vår marknadsföring. Förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Fullgörande av avtal och berättigat intresse (intresseavvägning).

I de fall då vi har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter görs alltid en intresseavvägning innan behandlingen sker. Personuppgiftsbehandling enligt vårt berättigade intresse innebär att vi gör analyser som hjälper oss identifiera risker och förbättra våra tjänster och vår marknadsföring så att vi kan leverera en ännu bättre och säkrare tjänst till dig och våra andra kunder. Om du önskar mer information om den intresseavvägning vi gjort i samband med behandlingarna ovan får du gärna kontakta oss per email till personuppgifter@opti.se.

I det fall vi behandlar personuppgifter i enlighet med ditt samtycke kan du alltid ta tillbaka samtycket genom att meddela oss per email till personuppgifter@opti.se.

Vilka kan vi dela din information till?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter, varken idag eller i framtiden. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidarebefordras eller på annat sätt användas för andra syften än dem som vi informerar dig om.

Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål vi informerat dig om har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter om det är nödvändigt för att utföra tjänsterna, se listan över sådana utvalda parter nedan. Vi vidtar i dessa fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Amazon Web Services (AWS)

Vi hyr våra servrar hos AWS. Alla personuppgifter om dig som vi behandlar för tjänsterna lagras alltså där, som att det vore våra egna servrar. AWS har inte åtkomst till personuppgifterna och kan inte använda dem eller sprida dem, de enbart äger och underhåller de fysiska servrarna.

Appsflyer

För att kunna utföra vissa delar av våra tjänster till dig samt förbättra våra produkter så använder vi dessa tjänster. Hos dem lagras information om ditt sparande samt hur du använder tjänsterna, t.ex. appen. Informationen görs extra säker genom pseudonymisering vilket betyder att den inte kan kopplas till dig utan ytterligare information från andra system.

BankID

För att säkert och smidigt kunna identifiera användare och kunder skickar vi information som krävs för identifiering till BankID.

Bolagsverket

Vi använder Bolagsverkets tjänster för att söka upp företagsinformation inför öppnandet av Kapitalförsäkringar. Denna information kan innehålla personuppgifter om representanter för företaget samt ägare och verkliga huvudmän.

Din bank och Tink

För att göra koppla bankkonto, hämta kontoinformation samt för att sköta insättningar och utbetalningar behöver viss information delas med din bank och med Tink i enlighet med dina instruktioner.

Information delas enbart med Tink om du aktivt väljer att använda dem för att hämta Kontonummer eller någon information om ditt sparande till Opti-appen. Tink är personuppgiftsansvariga för sina tjänster.

Fondab

Om du väljer att öppna ett portföljspar hos oss ingår du samtidigt ett avtal om att öppna en depå hos vårt depåförande institut Fondab. Fondab kommer då att få tillgång till de personuppgifter som enligt avtalet mellan dig och Fondab krävs för att öppna en depå hos dem.

Futur Pension AB

Om du väljer att öppna en kapitalförsäkring för ditt sparande hos oss ingår du samtidigt ett avtal om att öppna en kapitalförsäkring hos Futur. Futur kommer då att få tillgång till de personuppgifter som enligt avtalet mellan dig och Futur krävs för att öppna kapitalförsäkringen.

Google och Facebook

För att kunna göra viss annonsering samt genomföra viss mätning av hur våra tjänster används så använder vi Facebook och Google. Ingen data rörande dig eller ditt sparande delas med dem, bara data för att kunna identifiera enheten du använder tjänsten från samt hur. Genom Google behandlas även viss information om hur alla användare använder appen, denna information är dock anonymiserad och aggregerad, och kan alltså inte länkas till dig personligen.

HelpScout

För att lättare kunna hantera supportärenden som kommer in via e-post och sociala medier så använder vi HelpScout. Här sparas meddelanden och kontaktuppgifter. Endast behöriga hos oss har tillgång till verktyget.

Insurely

När vi hjälper dig med flytt av tjänstepension kan vi dela viss information med Insurely för att inhämta information om vilka pensioner du har och om de kan flyttas.

Linear

Vi använder Linear som ärendehanteringssystem, och i vissa fall kan ärenden i systemet innehålla personuppgifter.

Mailchimp och Mailgun

Vi använder dessa tjänster för att göra mailutskick som behöver din email-adress.

OKQ8

För att tillämpa specifika rabatter kan vi, efter ditt samtycke, dela vissa personuppgifter med OKQ8.

Pipedrive

För att kunna hantera kontakten med våra kunder använder vi Pipedrive som ett kundhanteringssystem (CRM). Syftet med Pipedrive är att hjälpa oss hantera relationen med dig och andra kunder och förbättra vår service.

Scrive AB

I undantagsfall används Scrive för att signera dokument vid speciella kundrelationer. Scrive är inte inblandade i den vanliga kunduppsättningsprocessen.

Sentry

När ett fel uppträder i appen skickas i vissa fall information till Sentry för att kunna underlätta vidare felsökning. I undantagsfall kan denna information innehålla personuppgifter.

Statens personadressregister (SPAR)

Vi kontrollerar dina personuppgifter mot Statens personadressregister (SPAR) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Trustpilot

För att kunna vidareutveckla tjänsten delas viss kontaktinformation med Trustpilot för att de ska kunna skicka inbjudningar till att skriva omdömen om tjänsten.

Wint Accounting AB

Wint hanterar Optis löneadministration och tillhörande tjänster. De hanterar ingen information eller personuppgifter om kunder i övrigt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst i Sverige och inom EU/EES. För det fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå i förhållande till relevant tredje land alternativt att EU:s standardavtalsklausuler tillämpas i förhållande till den part som tar emot uppgifterna utanför EU/EES. Vi vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi ser bland annat till att datan är pseudonymiserad eller anonymiserad så att den inte kan kopplas till dig.

Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du alltid kontakta oss genom email till personuppgifter@opti.se. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, så länge det krävs enligt lag, eller i undantagsfall så länge som är rimligt efter en intresseavvägning. Vi har interna rutiner för gallring av personuppgifter för att försäkra att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt.

Du har rätt till att få se, rätta och radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kunna spara ner din data, att begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Mer konkret innebär detta att du har rätt att:

Vill du få tillgång till eller spara ner dina personuppgifter kan du enkelt göra det via våra mobil- eller webbapplikationer. Vill du utöva några andra av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på personuppgifter@opti.se.

Använder ni cookies?

Innan du blir kund hos Opti behöver vi och vår samarbetspartner Fondab bedöma om du uppfyller kraven för att bli kund. Det är en automatiserad beslutsprocess som bedömer din ekonomiska situation (i samband med lämplighetsbedömning) och bedömer om du uppfyller kraven för att bli kund (då vi exkluderat vissa länder från vår verksamhet) eller för att identifiera om din användning av våra tjänster innebär en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. De automatiserade besluten innefattar sökningar av ditt namn i sanktionslistor, analys av dina medborgarskap, skattehemvist, och annan information som kan vara ett hinder för att du ska kunna bli kund hos oss. Det tas även automatiserade beslut för att bedöma om en portfölj hos Opti är lämplig för dig, samt vilken portfölj som passar dig och din ekonomi.

Opti har flera säkerhetsmekanismer på plats för att kontrollera att besluten är korrekta och rättvisa, bl.a. en rutin för att se över våra beslutsmodeller och genomförande av stickprov. Du kan alltid kontakta oss på personuppgifter@opti.se om du vill få ett beslut granskat eller diskutera ett beslut med oss.

Använder ni cookies?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en bättre användarupplevelse. 

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här: www.opti.se/cookies

Klagomål?

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så vill vi såklart att du berättar det för oss. Hör då av dig till personuppgifter@opti.se. Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.