Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Varför saknas resultatomdömen?

Alla resultatomdömen i Opti är relativa. Det innebär att alla fonders resultat jämförs med andra, liknande fonders resultat.

Resultatet för en fond utgår från hur fonden presterat historiskt jämfört med vad man egentligen borde ha kunnat förvänta sig under samma period. Måttstocken som används för fonden är snittutvecklingen i den marknad fonden placerar i (mätt som värdeförändringen hos fondens index), justerad för fondens exponering mot marknadens risk (beta). Hänsyn tas även till stabiliteten i den riskjusterade avkastningen, dvs... om den verkar bero på slump eller skicklighet (eller oskicklighet).

Mot bakgrund av detta finns det ett antal olika anledningar till att en fond kan sakna ett resultatomdöme:

Det här innebär att vi ibland saknar resultatomdöme för fonder. En stor del av vårt dagliga arbete är att öka andelen fonder som har ett resultatomdöme. Vi väljer dock hellre att inte säga något om en fonds resultat än att säga något som har en stor risk att vara orättvist eller fel.