Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner

Orderhantering

Som användare av Opti kan du välja att få hjälp av oss med att skapa och underhålla portföljer, få löpande rådgivning rörande dem samt att byta fonder i din portfölj. Exakt vilket arbete vi behöver göra för varje tjänst beror bland annat på vart din fond finns idag, om du vill och kan äga den nya fonden där eller någon annanstans samt vilken typ av depå/konto du i så fall vill öppna där.

Det finns alltid tre möjliga steg i dessa tjänster: (1) Upprätta en Bankgirokoppling till kontot som pengar ska föras över ifrån eller sättas in till, (2) för över eller sätt in pengarna samt (3) lägg order för att köpa/sälja fonder i portföljen. Nedan beskriver vi flödet samt vad vi prioriterar i respektive steg.

Det första steget är enkelt och rör inte orderhanteringen direkt. Via vanliga Bankgiro-rutiner så tar vi eller våra leverantörer och gör en förfrågan till banken om att koppla konto där som du valt till ett nytt eller befintligt investeringssparkonto, aktie- och fonddepå eller kapitalförsäkring. Vid behov ser vi även till att det senare öppnas. Bankgirokopplingen brukar ta ungefär fem bankdagar för banken att upprätta. Vi påbörjar alla kopplingar i den ordning som de efterfrågas, och hanteringen därefter sker av Bankgiro och/eller banken.

Ej heller steg två rör orderhanteringen direkt, men låt oss beskriva den ändå för tydlighet. Här ska helt enkelt pengarna föras över via Bankgiro. Överföringen startas faktiskt genom en orderläggning, dvs steg 3, men det beror mest på hur systemen vi använder är byggda. I vissa fall är det dock möjligt för dig att föra över pengar på andra sätt än via bankgiro. Då uteblir steg 1, och steg 2 blir helt enkelt en överföring utan att order lagts för att påbörja den.

Själva orderläggningssteget, steg 3, är som du märker det viktiga här. Vanligtvis tar vi emot order från dig genom appen, men det finns undantag. Order kan gälla för ett eller ett bestämt antal tillfällen, alternativt vara stående och gälla tills de dras tillbaka (till exempel för månadssparande). Oavsett hur vi tar emot ordern så behandlas dessa i samma ordning som vi tar emot dem. Det ska ske snabbt och effektivt, vilket nästan alltid uppnås genom att orderhanteringen är helt digitaliserad. Alternativet till att vi vidarebefordrar din order är att vi ibland kan möjliggöra för dig att via vår applikation själv lägga ordern på banken, och då uteblir vår hantering av denna.

Vi följer vår instruktion för bästa utförande vars syfte är att se till att hanteringen alltid sker rättvist, snabbt och effektivt samt tar tillvara dina intressen som kund. I praktiken innebär det att du aldrig ska behöva oroa dig för att någon annans intressen sätts före dina utan order likabehandlas alltid så långt som rimligt möjligt.

Vi har inte möjlighet att ta emot specifika instruktioner utifall du skulle vilja att någon del av ovanstående flöde ska ske på ett annorlunda sätt. Istället får alla användare av Opti samma hantering, helt enkelt då vi tror att den är bäst.

När vi sedan vidarebefordrat din order till banken eller värdepappersbolaget som berörs så sker den fortsatta hanteringen enligt deras instruktioner för bästa utförande. Varje år granskar vi dessa för att se att det inte finns några tydliga konflikter med vår hantering (vilket vi alltså inte kan se att det gör i dagsläget). Hur instruktionen ser ut beror på företag, men här hittar du den för MFEX/Fondab och Nordnet, de parter som oftast hanterar våra ordrar.

Slutligen behöver vi enligt lagen även redovisa de intressekonflikter som kan finnas i samband med orderhantering, det vill säga när våra intressen inte är samma som dina. Det är enklare för oss än de flesta – det finns inga intressekonflikter. Vi tjänar inte mer eller mindre pengar på att en order utförs på ett visst sätt, och vi tar inte emot pengar från varken banker, värdepappers- eller fondbolag för att du väljer deras fond eller att ha den nya fonden hos dem. Vår agenda är helt enkelt samma som din.