Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Start Vår Blogg Frågor & Svar Fonder Om Oss Ladda ner

Användaravtal

Hej (blivande) användare av vår app. Det här avtalet reglerar användandet av appen och våra tillhörande Tjänster – lite torrt men nödvändigt. Likt allt vi gör ska vi försöka hålla det förståeligt och rättvist, men ha tålamod med oss för det är en del saker vi måste ta upp. Avtalet gäller från den 7 november 2017.

Allmänt om Tjänsterna

Optise AB, 556989-9932 (det är alltså vi, i kort ”Opti” eller bara ”vi”) tillhandahåller tjänster för att privatpersoner och företag (det är ”du”) som sparar i fonder och på andra sätt ska kunna få ytterligare information om dessa, se och jämföra dem med andra alternativ samt få hjälp med att byta till dessa och med att starta nya sparanden (sammanfattningsvis ”Tjänster”). Som användare får du huvudsakligen tillgång till Tjänsterna genom de mobila applikationer som vi erbjuder, men till och från kan vi även tillhandahålla delar av dem via vår webbsida www.opti.se eller tillfälliga kampanjsidor (låt oss för enkelhetens skull sammanfatta alla dessa samt underliggande system med ”appen”). För att få använda appen och Tjänsterna måste du som minst ha ett svenskt personnummer samt vara myndig. För vissa Tjänster ställs ytterligare krav som då görs tydliga. Genom att använda appen och våra Tjänster godkänner du detta användaravtal och bekräftar att du förstår det.

Begränsning av Tjänsternas omfattning

Som beskrivet ovan har vi våra egna Tjänster, och utöver dem förmedlar eller föreslår vi även tjänster som andra bolag erbjuder – om det passar med våra Tjänster. Vi får aldrig betalt för att förmedla dessa tjänster. Vi förmedlar dem enbart för att våra Tjänster till dig ska bli bättre för dig.

Bolagen vars tjänster vi förmedlar eller föreslår är banker, fondbolag och värdepappersbolag (för enkelhets skull så syftar vi på alla nyss nämnda typer av företag när vi säger ”bank”, ”banken”, ”banker” osv). Alla tjänster i appen som inte är våra Tjänster är alltså bankernas, innefattande (men inte begränsat till) att öppna konto/depå hos bankerna och hanteringen av dessa, fondflytt från en bank till en annan, orderutförande eller vidarebefordran vid köp/sälj av fonder, tillhandahållande av avräkningsnotor, fondfaktablad och årsredovisningar, förvaring av värdepapper och alla andra tjänster som de direkt erbjuder, förmedlar eller är skyldiga att tillhandahålla genom sina avtal med dig. Vi tar inget betalt om du köpt en Tjänst från oss som inte kan utföras på grund av att banken inte utför sina tjänster gentemot dig.

Då bankernas tjänster inte är våra kan Opti inte hållas ansvarigt för hur bankerna utför sina tjänster. Uppstår fel eller brister i bankernas tjänster eller du orsakas direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av dessa tjänster eller avtal du ingår med bankerna så är det banken, och inte vi, som bär ansvaret och som du ska rikta dig till. För frågor rörande bankernas tjänster så hänvisar vi till dem, men om du tvekar på vem du ska vända dig till så hör av dig till hello@opti.se så ska vi försöka hjälpa dig i rätt riktning.

Vi kan garantera oberoende men inte resultat

Vi förbinder oss att vara oberoende från bankerna. Det innebär att vi inte tar emot pengar från dem i utbyte mot att rekommendera deras fonder eller övriga tjänster. Vi har inte heller några egna fonder som vi säljer. Istället rekommenderar vi de fonder som vi tror är bra, baserat på urvalskriterier som du kan se i appen och på www.opti.se/investeringsfilosofi. När vi säger ”bra” eller ”bättre” fonder i avtalet och appen menar vi alltså att det är utifrån dessa urvalskriterier.

Det innebär inte att de fonder vi rekommenderar alltid kommer gå upp (det funkar inte så), eller gå upp mer (eller ner mindre) än den fond du bytte från. Vi anser att vårt urval ökar sannolikheten för det, speciellt över tid, men vi ger inga garantier att det kommer ske.

(Sidonot: Om någon säger att de kan erbjuda dig en fond som garanterat kommer gå bättre så spring i motsatt riktning för då förstår de inte vad de jobbar med.)

Våra fondjämförelser är inte rådgivning

Det är viktigt att du förstår att våra fondjämförelser inte är personlig rådgivning till dig. De är inte baserade på dina individuella mål och förutsättningar med ditt sparande utan är allmänna rekommendationer som ges baserat på den fond du redan äger. Våra jämförelser visar alltså fonder som ger en exponering (t.ex. svenska aktier) och risknivå som är lik den du redan har, men genom en fond som vi bedömer som bättre givet våra kriterier. Det sker utan att vi ifrågasätter om exponeringen och risknivån passar dig, vilket alltså är något som du själv ansvarar för. Vissa andra av våra Tjänster är däremot personlig rådgivning, men inte våra fondjämförelser.

Inhämtning och hantering av personuppgifter samt data rörande ditt sparande

För att vissa av Tjänsterna ska fungera behöver du med hjälp av appen hämta data om dig och ditt sparande vilket inkluderar hämtning och lagring av personuppgifter. Om du inte hämtar denna data, eller inte lämnar annan information som vi måste inhämta om dig, så kommer vi inte kunna tillhandahålla dessa Tjänster till dig. Appen och vår webbsida använder också mätverktyg och cookies som du kan läsa mer om här.

För att du ska kunna ta hjälp av appen för att hämta information om ditt sparande så behöver du logga in hos relevanta banker med Mobilt BankID, vilket vi vid behov frågar om i appen. Genom att logga in mot en bank så ger du oss ditt godkännande och uppdrar åt oss att för din räkning använda inloggningen för att hämta ut information om ditt sparande där. Du ansvarar för att du har rätt att använda inloggningsuppgifterna och informationen hos banken på detta sätt. All uthämtad information lyder under banksekretess.

Om du väljer att inte logga in kommer appen inte kunna leverera vissa av Tjänsterna. Vi kan aldrig logga in utan din hjälp, och efter du gjort en inloggning stänger vi ner kopplingen till banken inom 15 minuter. Vi sparar inte – och kan inte spara – någon information som gör att vi kan logga in själva. Vid inloggning hämtar vi ditt personnummer och namn, vilka konton du har och deras saldo, ditt innehav i fonder och andra värdepapper och i vissa fall transaktionshistorik. Baserat på denna data försöker appen identifiera dina fonder, men du har själv ansvar för att kontrollera att rätt fond har identifierats. Vi hämtar och sparar denna information inklusive personuppgifter för att kunna leverera Tjänsterna samt följa lagen (vi behöver bland annat genomföra kundkännedom och kontroll av penningtvätt). Vi försöker att bara hämta och spara vad vi behöver för dessa syften och för Tjänsterna. Vi kan även komplettera dina uppgifter med information från privata och offentliga register, till exempel Statens personadressregister. Vi sparar informationen så länge detta avtal är i kraft alternativt så länge vi är skyldiga enligt lag. Genom att använda appen samtycker du till att vi hämtar, hanterar och sparar information på detta sätt, inklusive personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Opti är personuppgiftsansvarig, och om du vill veta vad vi sparat, ta bort eller rätta någon personuppgift så kan du skriva till personuppgifter@opti.se. Du försäkrar att alla uppgifter du lämnar är korrekta och förbinder dig att snarast höra av dig till Opti om det sker förändringar eller du upptäcker fel. Om du lämnar felaktiga kontaktuppgifter, t.ex. email, så kan det innebära att vi inte kan nå dig med viktig information om Tjänsterna. Vi tar då inget ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av att du inte mottagit denna information.

Ett specialfall är de Tjänster som hjälper dig upprätta nya konton/depåer hos banker, köp/sälj av fonder samt Tjänster som kräver fortsatt övervakning av dem. För att kunna utföra dessa Tjänster ber vi dig om en insynsfullmakt vilken ger oss rätt att fortsätta se information om ditt sparande i just den banken. Insynen är begränsad till vissa konton eller depåer och utan varken rätt eller möjlighet att göra förändringar utan ditt godkännande. Du kan när som helst dra tillbaka en insynsfullmakt, och vi sparar fortfarande inte din inloggningsinformation.

Vi delar aldrig personuppgifter eller information om ditt specifika sparande med någon förutom när det behövs för Tjänsterna enligt förra stycket. I vår kommunikation utåt, exempelvis i appen, använder vi bara aggregerad, anonymiserad information som till exempel ”så här mycket har en Opti-användare i snitt sparat på lägre fondavgifter” eller ”så här många har fonder hos Swedbank”.

Information, kommunikation och klagomål

Vi hanterar all information om Opti, våra Tjänster, avtal och riktlinjer digitalt via appen (www.opti.se/legal och undersidorna vi länkar till där), och alltid på svenska. Vissa Tjänster kräver att vi och du ingår ytterligare avtal med varandra, som visas då. Kommunicerar gör vi också digitalt via appen och email, även då på svenska. Genom appen kan du även få löpande information om Tjänsternas resultat. För information om bankernas tjänster så hänvisar vi till dem, även om vi i vissa fall visar även sådan information i appen.

Vill du nå oss rörande det mesta så skriv till hello@opti.se. Om du efter kontakt med oss har klagomål så finns information om hur du tar ärendet vidare på www.opti.se/klagomal.

Fonder, orderhantering, hävning av order med mera

Det enda finansiella instrument som Optis Tjänster hanterar är fonder. En fond innehåller en eller flera olika typer av värdepapper som till exempel svenska och utländska aktier, obligationer och andra räntebärande papper (du kan läsa mer om vad en fond är här). Vi rekommenderar enbart fonder som följer UCITS-direktivet – ett EU-direktiv som reglerar vad fonden får innehålla och bland annat garanterar en viss riskspridning. Dessa fonder klassas som okomplicerade finansiella instrument. Det förminskar inte att fonder och därmed ditt sparande kan minska i värde och att det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Vi hanterar köp, sälj och byten av fonder i enighet med våra riktlinjer för orderhantering. Om du vid fondbyten valt att fonden du byter till ska förvaras hos en annan bank än fonden du byter från så vill vi betona att bytesprocessen är optimerad för att du ska förbli investerad (dvs exponerad mot marknaden) under så mycket tid som möjligt. Då minimerar du risken att missa en uppgång i värde, men även chansen att missa en nedgång. För att uppnå det flyttas din gamla fond till den valda banken där bytet sedan genomförs. Banken som fonden ska flyttas från kan ta upp till ett fåtal veckor på sig att genomföra flytten, något som är utanför både vår och din makt, men under denna tid förblir du alltså investerad i din ursprungliga fond. All information om NAV (en fonds pris) är preliminär och kommer troligen ändras mellan tillfället för beställning och genomförande av fondbyte. Betalning för Optis Tjänster sker genom att den nya fonden anskaffas för ett belopp minskat med vår avgift som du visades i appen vid beställning. På grund av att fonder går upp och ner i värde kan det leda till att ett mindre belopp inte investeras i den nya fonden, i regel begränsat till några tiotals kronor. Om det inte finns nog med pengar på kontot för att dra vår avgift, troligen på grund av att du flyttat pengarna därifrån, så kan det uppstå en skuld motsvarande det saknade beloppet. Vi tar ingen ränta för detta, men beroende på bank så kanske de gör det. Om vi ser eller har rimlig anledning att tro att du eller vi har begått ett misstag vid läggning, mottagning eller vidarebefordran av order så har vi rätt att annullera ordern och utan dröjsmål informera dig, och då tar vi såklart inte heller betalt. Genom att beställa en Tjänst så godkänner du ovanstående hantering i sin helhet.

Om du vill häva beställning av ett fondbyte så behöver du göra det uttryckligen och omgående efter beställningen gjorts. När ett steg i processen för fondbytet påbörjats, till exempel att flyttfullmakt skickats till banken där din ursprungliga fond ägs, så kan det pågående steget inte avbrytas. Istället försöker vi då avbryta nästa steg, i de fall ett sådant finns. Även reklamation behöver ske uttryckligen och omgående. Såväl hävning som reklamation görs till hello@opti.se. Om du inte omgående gör reklamation eller begär hävning förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Optis sida.

Vi klassificerar alla användare av appen som icke-professionella (det ger dig bäst konsumentskydd). Vill du ha en annan klassificering så hör av dig via hello@opti.se.

Övrig ansvarsbegränsning

Begränsning av vårt ansvar gäller inte om vi agerat grovt oaktsamt eller med uppsåt. Vi ansvarar aldrig för indirekt skada (t.ex. utebliven vinst, inkomst eller förlust av data) förutom om den orsakats av vår grova vårdslöshet.

Appen hämtar finansiell data samt data om ditt sparande från bankerna och andra tredjepartsleverantörer. Vi har alltid för avsikt att denna data ska vara korrekt och uppdaterad, men vi kan inte garantera det då det inte är vår data. Felaktigheter i denna data kan leda till felaktig information i appen. Om du väljer att agera på information i appen, både genom eget agerande eller att köpa våra Tjänster, så tar du ensam fullt ansvar för direkta och indirekta effekter av det. Det innefattar ekonomisk förlust och skatteeffekter, inklusive reavinstskatt. Opti kan inte hållas ansvarigt för beslut som har fattats baserat på informationen i appen.

Vi försöker hålla appen tillgänglig så mycket som möjligt, men ibland behöver vi stoppa driften för att göra uppdateringar eller underhåll. Det kan även uppstå driftstörningar i nät, hos banker och andra aktörer som påverkar Tjänsterna och som inte vi rår över och inte heller tar ansvar för. Som i all mjukvara kan det även förekomma fel i appen, och vi kan aldrig bli skyldiga att betala ersättning som resultat av det (inklusive för förlust av data eller begränsad tillgänglighet till Tjänsterna). Du måste omgående anmäla fel och störningar till oss för att inte förlora rätten att begära ersättning, häva Tjänsten (t.ex. ordern) eller någon annan påföljd. Vi tar inget ansvar för fel och störningar som beror på att du inte har nödvändig utrustning eller programvara som krävs för att använda appen eller s.k. force majeure.

Avtalstid, uppsägning och brott mot avtal

Detta avtal träder i kraft när du börjar använda appen eller på annat sätt våra Tjänster, till exempel genom att i appen logga in mot en bank för att hämta information om dina fonder eller genom att börja skapa en portfölj. Det fortsätter att gälla tills vi inte utfört Tjänster åt dig på tolv månader, tills du slutar vara kund hos oss genom att t.ex. dra tillbaka en insynsfullmakt eller slutar vara berättigad att använda Tjänsterna. Både du och vi kan säga upp avtalet när som helst, då med 30 dagars uppsägningstid. Om du bryter mot avtalet eller hindrar oss att kunna ta betalt för våra Tjänster så har vi rätt att säga upp avtalet omedelbart samt kräva ersättning för eventuell skada Opti lidit som resultat av ditt avtalsbrott. Vid uppsägning försöker vi snarast ta betalt för eventuella tjänster som vi utfört åt dig men ännu inte tagit betalt för.

Övrigt

Detta dokument, tillsammans med andra eventuella skriftliga överenskommelser och fullmakter, är hela avtalet mellan dig och Opti. Vi får fritt ändra appen och Tjänsterna. Om vi vill ändra detta avtal eller andra villkor så måste vi informera dig via email 30 dagar i förväg, och under denna period kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vi kan överlåta avtalet inom en koncern som Opti tillhör och till den som samtidigt förvärvar vår verksamhet. Vi har möjlighet att anlita underleverantörer som hjälper oss utföra de delarna av Tjänsterna som vi ansvarar för. Om vi gör det tar vi även fullt ansvar för dem på samma sätt som om vi själva skulle utfört deras uppdrag (notera att vad som i avtalet definieras som en bank är inte en underleverantör, ej heller de datakällor vi använder).

Du får använda appen för privat bruk och som den är explicit gjord tillgänglig, och det är inte tillåtet att försöka använda den på annat sätt, återförsälja, göra ingrepp på eller försöka återskapa den. Det är bara du som har rätt att använda appen och Tjänsterna i ditt namn. Om någon annan gör det, oavsett anledning, så ansvarar du för deras användning samt eventuellt beställda Tjänster. All information som vi tillgängliggör är bara för ditt privata bruk och du har inte rätt att sprida denna vidare.

Om det finns anledning att tro att du brutit mot avtalet eller gällande lag så har vi rätt att omedelbart stänga av din tillgång till appen och Tjänsterna utan att meddela dig dessförinnan. Detsamma gäller om din användning av appen eller Tjänsterna riskerar att skada oss eller andra av våra kunder. Om avstängning sker ska vi informera dig om det snarast.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.