Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Ladda hem Opti

AMF Balansfond

Blandfond

35 – 65 % aktier

KOSTNAD

Låg

RESULTAT

Omdöme saknas

För litet underlag eller dålig data

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Uppfyllda

KOSTNAD

Låg

RESULTAT

Omdöme saknas

För litet underlag eller dålig data

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Uppfyllda

ÅRLIG AVGIFT?

?

0,4 %

RÖRLIG AVGIFT ?

?

Vi ger inget resultatomdöme för den här fonden. Det kan till exempel bero på att det finns för få liknande fonder att jämföra med eller att vi saknar fondens index.

Läs mer
?

UCITS-FOND?

Ja

?

EJ FOND-I-FOND?

Ja

?

STORLEK ÖVER 1 MILJARD SEK?

Ja

?

ÅTERINVESTERANDE?

Ja

?

ENBART FASTA AVGIFTER?

Ja

?

RISK & MÖJLIGHET

1
2
3
4
5
6
7

Låg

Hög

OM FONDEN

Den här fonden är en blandfond som typiskt sett ger dig exponering mot en 60/40-investering i aktie- respektive räntemarknaden. Aktieandelen (som alltså står för majoriteten av fondens sammansättning), utgörs främst av innehav i svenska aktier, men vissa tilläggsinvesteringar görs även i internationella aktiemarknader (inklusive tillväxtmarknader). Ränteandelen utgörs främst av svenska stats- och bostadsobligationer (säkerställda obligationer). Fonden är i begränsad utsträckning aktivt förvaltad och därför kommer dess avkastning att skilja sig något åt från indexets. Skillnaderna kan vara såväl positiva som negativa. Jämfört med andra blandfonder med liknande fördelning mellan aktier och räntor är den här fonden billig att äga, väldiversifierad och följsam mot sitt index.

Om kategorin

Vill du se alternativ
till den här fonden?