Genom att använda den här sidan accepterar du vår användning av cookies

Ladda ner

Ladda hem Opti

Silk - African and Frontier Markets Fund AR EUR (in liquidation)

Aktiefond

Nya Tillväxtmarknader

KOSTNAD

Mycket hög

RESULTAT

Ej tillförlitligt

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Ej uppfyllda

KOSTNAD

Mycket hög

RESULTAT

Ej tillförlitligt

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Ej uppfyllda

ÅRLIG AVGIFT?

?

4,88 %

RÖRLIG AVGIFT ?

?

15 %

1 ÅR
3 ÅR
5 ÅR

FONDEN GAV

5,3 %

-13 %

-6,1 %

Efter avgifter

BORDE HA GETT

17,9 %

17,8 %

30,9 %

Givet sin risk

?

Missvisande index

Den här fonden jämförs med ett index som inte verkar motsvara vad fonden investerar i. En jämförelse riskerar därför att se bättre, eller sämre, ut än verkligheten.

Läs mer
?

UCITS-FOND?

Ja

?

EJ FOND-I-FOND?

Ja

?

STORLEK ÖVER 1 MILJARD SEK?

Nej

?

ÅTERINVESTERANDE?

Ja

?

ENBART FASTA AVGIFTER?

Nej

?

RISK & MÖJLIGHET

1
2
3
4
5
6
7

Låg

Hög

OM FONDEN

Silk - African and Frontier Markets Fund AR EUR (in liquidation) är en aktiefond, dvs en fond som innehåller aktier. I det här fallet är aktierna främst utgivna av företag i nya tillväxtmarknader. De största nya tillväxtmarknaderna är Kuwait, Argentina och Nigeria – företag från dessa länder kan alltså finnas i portföljen.

Om kategorin

Vill du se alternativ
till den här fonden?