Cookies 🍪
Vi använder cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.
Anpassa
Tillåt alla
Anpassa cookies
Nedan kan du se vilka cookies som vi använder idag. Du kan välja bort alla förutom ”Nödvändiga cookies” då dessa behövs för att sidan ska fungera. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår cookiepolicy.
  • Nödvändiga cookies
    Behövs för att hemsidan ska fungera samt för att veta vilka cookies du godkänt. Du kan avaktivera dessa i webbläsaren.
  • Facebook
    Används för att ge relevanta annonser på Facebook eller någon av dess plattformar.
  • Google
    Används för att kunna analysera hur hemsidan besöks samt för att göra vissa prestandaförbättringar.
Avbryt
Spara val
Ladda ner
Normal portfölj

Normal portfölj

Våra Normala portföljer investerar bredast; aktier, räntor och råvaror från hela världen. Det ger en mycket bra riskspridning. Trots sin bredd innehåller portföljerna främst miljövänliga fonder.

Portföljerna har inte hållbarhet som mål men hänsyn tas till hållbarhetsrisker när fonder väljs ut. Det gör att portföljerna främst innehåller miljövänliga fonder. Åtta av fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, och en fond har hållbara investeringar som mål. De två övriga fonderna finns med för att ge investeringar i råvaror och högavkastande obligationer.

De Normala portföljerna kan passa dig som inte har några särskilda krav på hållbarhet och söker så hög riskspridning som möjligt.

Vill du veta mer? Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy 🌱

Miljövänlig portfölj

Miljövänlig

Våra Miljövänliga portföljer investerar (ännu) snällare mot miljön. De är breda och innehåller gröna obligationer, men också råvaror för skydd mot inflation. Det ger en balans mellan hållbarhet och riskspridning.

Portföljerna innehåller sju fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och två fonder där hållbarhet är själva målet med investeringarna. För att behålla ett bra skydd mot inflation innehåller portföljen även en övrig fond som investerar i råvaror.

De Miljövänliga portföljerna kan passa dig som söker ett mer hållbart sparande och samtidigt vill behålla en hög riskspridning.

Vill du veta mer? Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy 🌱

Hållbar portfölj

Hållbar

Våra Hållbara portföljer är skapade för dig som mer aktivt vill hjälpa miljön. I likhet med de Miljövänliga portföljerna har investeringar i gröna obligationer valts in även här. Däremot har investeringar i råvaror valts bort, vilket minskar exponeringen mot exempelvis olja, gas och metaller. Nackdelen är att det även minskar fondens riskspridning och mer specifikt dess skydd mot inflation.

Portföljerna innehåller enbart fonder som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Fyra av fonderna i portföljen har hållbarhet som själva målet med investeringarna, och övriga fyra fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

De Hållbara portföljerna kan passa dig som har höga krav på hållbarhet i ditt sparande. Du vill göra ett aktivt val och inte bara välja bort miljöskadliga investeringar, utan gå steget längre och välja in sådana som bidrar till omställningen mot en mer hållbar värld – på viss bekostnad av riskspridning.

Vill du veta mer? Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy 🌱

Investera
hållbart

Investera efter dina värderingar
– i samma enkla app.

Smart portfölj

För en bättre värld

Ett hållbart sparande gör världen bättre och är något som många värdesätter, inte minst vi på Opti.

Därför väljer vi att rekommendera dig fonder som använder olika hållbarhetskriterier för de bolag vars värdepapper de placerar i.

Vad innebär hållbart sparande?Hållbart sparande i fonder kallas också för ESG (Environmental, Social and Governance), och bedömer fonderna utifrån miljöpåverkan, socialt ansvar och ägarstyrning. Det innebär till exempel att fonderna aktivt väljer bort bolag som är involverade i produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen.

Fonderna undviker dessutom att investera i bolag som bryter mot kränkningar av de internationella normerna kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Investera hållbart
Miljö
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Investera efter dina värderingar

Investera efter dina värderingar

Nästan alla fonder i våra portföljer är miljövänliga eller har hållbarhet som själva målet med sina investeringar. Övriga fonder i portföljerna finns där för att vi tycker de är viktiga för att höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risken.

För att göra det enkelt har vi tagit fram tre nivåer du kan välja mellan: Den normala portföljen, den som främjar miljön och innehåller råvaror, och den där hållbarhet är själva målet med investeringarna. Läs mer nedan.

Normal portfölj
Normal portfölj

Fokuserar på bredd

Våra Normala portföljer investerar bredast; aktier, räntor och råvaror från hela världen. Det ger en mycket bra riskspridning. Trots sin bredd innehåller portföljerna främst miljövänliga fonder.

Läs mer
Miljövänlig
Miljövänlig

Hållbara egenskaper + råvaror

Våra Miljövänliga portföljer investerar (ännu) snällare mot miljön. De är breda och innehåller gröna obligationer, men också råvaror för skydd mot inflation. Det ger en balans mellan hållbarhet och riskspridning.

Läs mer
Normal portfölj
Hållbar

Hållbarhet som mål

Våra Hållbara portföljer investerar i själva omställningen mot en mer hållbar värld, från grön energi till mer modern industri. Råvaror har valts bort, vilket dock minskar portföljens bredd något.

Läs mer

Artikel 6? Ljusgrön? Mörkgröna fonder?!

Sedan början av 2021 finns ett nytt regelverk från EU som gör det enklare för sparare att jämföra hur hållbara olika fonder är. Alla fonder ska nu delas in i tre hållbarhetskategorier.

Artikel 9 (Mörkgrön)

Fonder i denna kategori har hållbarhet som sitt mål och investerar enbart i bolag som försöker bidra i omställningen mot en mer hållbar värld.

Artikel 8 (Ljusgrön)

Dessa fonder främjar hållbarhet, till exempel genom att välja bort investeringar som kan påverka miljön negativt. De tar även hänsyn till hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Artikel 6 (Grå)

Övriga fonder hamnar i denna kategori. Dessa kan ändå ta hänsyn till hållbarhet men ha innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer.

ESG kategorier

Andelen hållbara fonder för en Opti‑portfölj

Genomsnitt för Opti 1 till 9

Normal
Miljövänlig
Hållbar
Artikel 6Artikel 8Artikel 9
Normal
Normal
Miljövänlig
Miljövänlig
Hållbar
Hållbar
Fonder som integrerar hållbarhet (”grå”) 2 av 11 1 av 10 0 av 8
Fonder som främjar hållbarhet (”ljusgröna”) 8 av 11 7 av 10 4 av 8
Fonder med hållbarhet som mål (”mörkgröna”) 1 av 11 2 av 10 4 av 8
Inga kärnvapen, minor eller kemiska vapen
Miljöaspekter viktiga vid val av fonder X
Sociala aspekter viktiga vid val av fonder X
Bolagsstyrningsaspekter viktiga vid val av fonder X
Gröna obligationer X
Väljer bort råvaror X X

Växthusgasintensitet

Här visas genomsnittliga utsläpp i relation till omsättning för aktier och företagsobligationer i Opti 9 jämfört med Morningstars globala aktieindex.

Normal
Normal
Miljövänlig
Miljövänlig
Hållbar
Hållbar

September 2023, kapitalviktat

Faktum är att alla våra rekommenderade portföljer har lägre koldioxidavtryck än ett motsvarande globalt aktieindex, t.ex. MSCI All Country World Index. Miljöpåverkan från Optis mest hållbara portföljer är dessutom i snitt nästan hälften av aktieindexets.

Exponering mot fossila företag

Procentuell andel av aktier och företagsobligationer i fossila företag inom kol, olja och gas i Opti 9 jämfört med Morningstars globala aktieindex.

Globalt Aktieindex
9,8
Opti Normal
6,6
Opti Miljövänlig
3,5
Opti Hållbar
1,8

September 2023, kapitalviktat

Genom Opti investerar du som kund i företag som i snitt är cirka hälften så koldioxidintensiva som genomsnittet på den globala aktiemarknaden.

Vill du veta mer?

För den som vill nörda ner sig ännu mer i hur vi jobbar med hållbarhet i portföljerna rekommenderar vi att läsa: